CASA:UNA
Dansk ejendomsmægler på Costa del Sol, Costa Blanca & Mallorca
Tlf. +34 951 100 210
EnglishSvenskaDanskEspañolDutch


Forsiden
HOT!
Nye - salg
Nye - leje
Sælg
Kontakt os
Costa del Sol apartment for sale
Villa for sale in Malaga
Marbella
Fuengirola - Mijas
Benalmadena
Marbella Øst
Vest for Marbella
Malaga
Skat i Spanien

Skat i Spanien
Skat i Spanien

Ved køb af villa eller lejlighed i Spanien er det vigtigt at kende til skat i Spanien.
Dette er blot en introduktion til skat i Spanien. Information og rådgivning om skat bør søges hos en professionel skatterådgiver.

Skattesatset opdateret 2009

I følge skatteloven beskattes indkomst fra Spanien i Spanien. Hvis du ikke er registreret som fastboende (resident) i Spanien, så omfatter skattepligten alm. arbejdsindtægt, pension, aktieudbytte, renteindtægt, indkomst af fast ejendom, fortjenester ved salg af værdigenstande, herunder salg af fast ejendom. Skattesatsen er for de fleste indkomsttyper 25%, dog beskattes fortjenesten ved salg af aktier, obligationer og fast ejendom med 18%, uanset om man er resident i Spanien eller ej.

Indkomstskat 
EU-borgere beskattes ikke af renteindtægter fra en spansk bank. Der skal betales 25% indkomstskat af lejeværdien af fast ejendom. Lejeværdien er fastsat til 2% af ejendomsværdien eller anskaffelsesprisen, hvis denne er højere. Betalt ejendomsskat kan ikke fradrages. 

Formueskat 
Der skal betales skat af den del af formuen, der befinder sig i Spanien, det gælder hus, lejlighed, bankkonto, biler, forsikringer osv. 

Formueskatten var i tidligere

  • 0,2 % af de første € 167.129, uden mulighed for bundfradrag
  • 0,3% af de næste € 167.123
  • 0,5% af de følgende € 334.247
  • 0,9% - 2,5% af resten. 
    Skatten betales bagud, det efterfølgende kalenderår. 

 

Det danske skattevæsen
Der skal betales skat i Spanien af fortjenesten ved salget. Men hvad siger det danske skattevæsen? Et fritidshus i Spanien falder ind under "parcelhusreglen", hvor der ikke skal ske beskatning af avance ved salg. Det er en- og tofamiliehuse, som ejer selv har boet i hele eller en del af ejerperioden. Reglen omfatter også sommerhuse og fritidsboliger. 
Det har ingen betydning for den skattemæssige behandling i forbindelse med salget, at du måske har udlejet i perioder. Indtægter og udgifter i forbindelse med evt. udlejning behandles i forbindelse med de årlige selvangivelser i Danmark. 

Arv og skifte 
I Spanien kan man ikke sidde i uskiftet bo. For bosiddende i Spanien gælder det, at alle aktiver og passiver skiftes - dette inkluderer aktiver som man stadig måtte have i Danmark eller andre lande. Det er en stor forskel fra Danmark, hvor man kan sidde i uskiftet bo, hvis ægtefællen falder bort. Endvidere skal man være opmærksom på, at der i Spanien også opkræves arveafgift ved arv mellem ægtefæller. Ved at planlægge arv og skifte ordenligt kan man undgå visse arveafgifter. 

Læs mere 
Skat i Spanien

2005 CASA:UNA Spain-Property